Dersom du vil bygge eigen bustad eller kjøpe bustad kan du søke Husbanken om grunnlån.

Kommunalt startlån kan og gjevast til unge i etableringsfasen,einslege forsørgarar m.m. Sjå kommunale retningsliner til høgre.  Startlånet er behovsprøvd.

Bykle kommune har og ei ordning med eit etableringstilskott dersom du bygger eigen bustad i kommunen. Etableringstilskottet vert utbetalt når det ligg føre ferdigattest frå byggesak. 

Kommunale avgifter og tilskott

Husbanken
Informasjon om startlån og tilskudd