I perioden 12. august til 6.september er det førehandsrøysting  på:

Bykle rådhus  :

Kvardagar  kl. 09:00 – 14:00

Laurdag 31/8 kl. 12:00-15:00

Onsdag 4/9 kl. 15:30 – 18:30

 

Hovden Grendehus:

Laurdag 24/8  frå kl 12:00 -15:00

 

Førehandsrøysting på alders og sjukeheimen vert kunngjort særskilt med oppslag på institusjonen.

 

Ambulerande stemmegjeving:

Veljarar som grunna sjukdom eller uførleik ikkje kan røyste på førehand eller på valtinget, kan søkje om ambulerande røysting heime.

Søknadsfrist er laurdag  31 august.

 

Er du i tvil om korleis du skal forhalde deg, kan du kontakte valstyret sitt sekretariat på tlf 37 93 85 00.

Adressa til valstyret er: Bykle valstyre, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle

 

Bykle kommune

Jon Rolf Næss

Leiar i Valstyret