Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets samla innsats for å påverke faktorar som fremmer befolkningas helse og trivsel.  Folkehelselova krevjar at kommunen koordinerer sitt samla folkehelsearbeid på tvers av  sektorar, har eit heilskapleg fokus på overordna folkehelsearbeid og eit målretta førebyggande og helsefremmende arbeid innanfor tenesteyting.

Folkehelsearbeidet er omfattande og tverrsektorielt. Ei god folkehelsesatsing inneberer medverking frå heile kommunens befolkning . Kommunen har derfor satt i gong eit 2-årig prosjekt for styrke dette arbeidet.

Prosjektets målsetting er å utvikle system som svarar på kommunens ansvar etter folkehelselova og som koordinerer og målretter kommunenes arbeid innanfor folkehelsefeltet, samt peker ut strategiar for vidare utvikling.

Link til FH profil Bykle

Atle Egeland er prosjektleiar i 40 % stilling.

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleiar Atle Egeland
M: 951 92 674
atle.egeland@bykle.kommune.no 

Tips ein ven Skriv ut
Publisert | Oppdatert 20. februar 2017