Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Byggsak

Byggsak

Forenklingar i byggesaksforskrifta

Frå 1.7.2015 blir det forenklingar i byggesaksforskrifta. Større tiltak og fleire tiltak blir unnateke byggesakshandsaming. 

Dette gjeld m.a. frittliggjande uisolerte uthus/garasje/bod inntil 50 m2, ingen av tiltaka kan takast i bruk til varig opphald.

For at eit tiltak er unnateke byggesakshandsaming, er det ein del vilkår som gjeld, tiltaket må ikkje vere i strid med plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter, gjeldande arealplan for området eller anna regelverk.

Det er tiltakshavar sitt ansvar å avklare tilhøve til plan- og bygningsloven, tilhøvet til gjeldande plan og innhente samtykke frå berørt myndigheit.

Meir informasjon om forenklingane og vilkåra kan du finne HER 
Lenke til kommunalt planinnsyn finn du HER
Lenke til andre fagbasar og aktuelle temakart finn du HER

Kontaktinformasjon

Direktoratet for byggkvalitet

 

Bykle kommune
postmottak@bykle.kommune.no
T: 37938500

Byggsak
Publisert | Oppdatert 17. juni 2015