Vedtektene har som formål å sikre omsyn til miljø, økonomi og helse gjennom forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av hushaldsavfall.

Sjå vedlagte renovasjonsvedtekter og heimesida til Setesdal miljø og gjenvinning for meir informasjon.