Aktive bønder kan søke om tilskott til spesielle tiltak i landbrukts kulturlandskap (SMIL) og til drenering. Det er framleis statlege midlar å søke på. Bruk desse lenkene:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/