www.bykle.kommune.no

Tenesteleiar helse, Heinz Diehl, travel oppteken med å fylle nye vaksinesprøyter på samfunnshuset i Bykle i dag.

Tenesteleiar helse, Heinz Diehl, travel oppteken med å fylle nye vaksinesprøyter på samfunnshuset i Bykle i dag.

God gang på vaksineringa!

Alle innbygjarane i Valle og Bykle skal no ha fått tilbod om 1.dose av covid-vaksine.  Har du likevel ikkje fått ditt første stikk blir du oppmoda om å ta kontakt med legekontoret i Bykle på tlf 37938670, for å få tidspunkt og få dette orda så snart som råd.

Publisert | Oppdatert 05. august 2021