Der skal ho arbeide for at alle elevar skal ha eit trygt og godt skulemiljø og vere ein person elevane kan snakke med. Ho skal arbeide for inkludering og skulenærvær saman med elevar og lærarar, elevråd og andre faginstansar. Ho skal også fylgje opp ulike rutinar og planar saman med personalet og leiinga på skulen.