Det betyr at vitjarar må ha ein avtale om dei ønskjer å møte sakshandsamar eller andre på Rådhuset. Kommunen følgjer dei nasjonale tilrådingane som inneber, at mange tilsette nå har heimekontor. Dei tilsette vil vere tilgjengelige som tidligare på telefon og e-post.

Ta kontakt med den du ønskjer å vitje eller informasjonen tlf: 37 93 85 00 (kl. 09:00 - 14:00)