Bykle kommune sender ut posten digitalt. I praksis tyder dette at dei som har digital postboks (Digipost). vil få brev frå det offentlege der. Har du ikkje det, eller om du har reservert deg, vil brevet bli printa ut og sendt hjem til deg i papirformat.  Verksemder får brev frå det offentlege i Altinn.

Det er ei rekke fordelar ved å opprette ei digital postkasse:

Det er tryggare enn all annan postgang
Det er gratis å bruke
Du mottek og oppbevarar viktige brev ein stad, både frå private og offentlege verksemder
Du får viktige brev der du er
Du får melding på SMS eller e-post når du har fått brev

Om du tykkjer dette høyrast interessant ut, kan du lese meir om digital postkasse HER