Har du vore i utbrotskommunar ( Ring 1 eller Ring 2 kommunar) på Østlandet eller Vestlandet dei siste 7 dagar så ber vi deg om å halde avstand og sosial distanse, fylgje smitteverntiltaka og teste deg ved mistanke om Covid -19 symptom.

Om du skal teste deg og har vore i dei aktuelle kommunane ber vi deg ta kontakt med legekontoret for avklaring om du skal testast og om tidspunkt for slik testing. Samstundes ber vi alle som ikkje har viktige grunnar for å reise til dei råka kommunane så lenge dei er omfatta av desse strenge tiltaka, unngå dette.

Råda gjelder også for andre kommunar som blir råka av desse tiltaka.


Nasjonale råd og anbefalingar 

"Ring 1-kommuner" og "ring 2-kommuner": Tiltaksnivå ved et smitteutbrudd - regjeringen.no