Kompensasjonsordning for verksemder som er ramma av omsetningssvikt grunna virusutbrotet kan no søke støtte. Søknadsportalen finn du her:

Ordningen skal hjlep føretak å sikre arbeidsplassar og unngå konkursar. For å sjå om verksemda di fell innanfor kriteria, og for å få sendt inn søknaden treng du ein del tal frå rekneskapen i fjor og tal frå mars og framover. Det er ei enkel sjekkliste på om du fell innanfor på sida. Du kan ev og få hjelp av rekneskapsførar for å få sendt inn opplysingar. Utbetaling skjer raskt.