Heimesjukepleie er ei teneste som etter
søknad og vurdering gjev tilbod omHjemmesjukepleie.jpeg sjukepleie i heimen. Eksempel på tenester er sårskift for dei som har vanskar med å kome seg til legekontoret,medisinering i dosett, injeksjonar, hjelp til personleg hygiene med meir.

Heimesjukepleie er ei gratis teneste.

Heimehjelp er ei yting til innbyggjarar i Bykle som etter søknad og vurdering gjev tilbod om praktisk hjelp i heimen. Eksempel på tenester er reingjering, matlaging, innkjøp og klesvask.

Pleie og omsorg kan svare på spørsmål.