Nye og utvida  tilrådingar om karantene etter heimkomst frå reiser  - frå Folkehelseinstituttet.

Alle personar som har vore i område med vedvarande smitte av koronavirus skal i heimekarantene.

Det betyr at ein skal halde seg heime i 14 dagar etter heimkomst, uavhengig av om du har symptom eller ikkje. Sjå oppdaterte tilrådingar her: 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/