Vegard Vatnedalen starta i vikariat som byggesakshandsamar hos oss på Planavdelinga 11.januar.

Han er i full gang med handsaming av byggesaker, og oppgåver som tilsyn innanfor feltet. 

Det blir mest kontorarbeid, men og litt ut i felt. I tillegg deltek han i planutvalsmøta saman med resten av avdelinga.

Vi gler oss over å ha fått ein ung  heimflutt Byklar på laget!