Legetenesta oppmodar til å bestille reseptar og timer via Helsenorge. Dette er kostnadsfritt, og kan gjerast heile døgnet. Legekontoret svarar fortløpande. Bestillingar i samband med øyeblikkeleg hjelp skal ikkje rettast gjennom nettstaden