Barseltreff i Bykle og Valle kommune: Følg med på Facebook siden: Bykle og Valle helsestasjon og skulehelseteneste for arrangement.
Helsestasjon 0-6 år.  Alle barn 0–5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjon 0-5 år bør følge et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte

Skulehelsetenesta er ei vidareføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen. Programmet skulehelsetenesta tilbyr følgjer Helsedirektoratets forskrift for kommunenes helsefremmende og førebyggande arbeid i skulehelsetenesta.

Helsestasjon for ungdom mellom 13-25 år: Valle: Måndag kl. 15.00-17.00 || Hovden: tysdag 18:00 - 19:30

Bykle helsestasjon og skulehelseteneste

Frå 01.010.22 er Margrethe Mosdøl tilsett i 100 % vikariat som helsesjukepleiar i helsestasjon- og skulehelsetenesta i Bykle Kommune. Ho vil ha hovudansvaret for hele tenesta Bykle kommune.

Under finn dykk arbeidsfordeling og ansvarsområder i helsestasjon- og skulehelsetenesta.

År 2022/2023

Vekedag:

Helsesjukepleiar Margrethe

Arbeidsområde

Måndag

Hovden helsestasjon 0-5 år kl. 08:00-12:00

 

Hovden vidaregåande skule kl.12.45-14.45

 

Helsestasjon for ungdom kl. 15.00- 17.00

Hovden helsehus

Helsestasjon 0-5 år

 

 

 

Helsestasjon for ungdom

Tysdag

Bykle barne og ungdomskule kl. 09.00-15.00

Skulehelsetenesta

Onsdag

Bykle helsestasjon kl. 08.00-12

Helsestasjon 0-5 år

Torsdag

Fjellgardane skule kl. 8.30-12.00

Kontortid/administrasjon 12.00-15.30

Skulehelsetenesta

Fredag

Kontortid/ administrasjon kl. 8-15.30