•    Fremme psykisk og fysisk helse
•    Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
•    Førebygge sjukdom og skade.

Barseltreff Bykle og Hovden
Helsestasjon 0-6 år  -  Program 
Valle:  Måndag kl 8-14  || Bykle: Stengt grunna ombygging || Hovden: Måndag 9-15 

Skulehelsetenesta er ei vidareføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen. Programmet skulehelsetenesta tilbyr følgjer Helsedirektoratets forskrift for kommunenes helsefremmende og førebyggande arbeid i skulehelsetenesta.For meir informasjon.

Helsestasjon for ungdom mellom 13-25 år: Valle: tysdag kl. 15.00-17.00   || Hovden: måndag 15:00-17:00

Bykle helsestasjon og skulehelseteneste - våren 2019 

Frå 1.2.19 er Elisabeth Markussen tilsett i 40 % vikariat som helsesjukepleiar i helsestasjon- og skulehelsetenesta i Bykle Kommune. Ho vil ha hovudansvaret for Fjellgardane skule og barnekontrollar frå 0-6 år. Det er difor ei endring i ansvarsområder. Sjå skjema under for detaljert informasjon. Ingrid Bjønnes er tilsett i 60 % og har hovudansvaret for skulane i Bykle samt Hovden Vidaregåande skule, reisevaksinering og helsestasjon for ungdom. 
Kontoret i Bykle er stengt grunna ombygging, difor vil alle barnekontrollar bli utført på Hovden helsestasjon. All vaksinasjon til barn mellom 0-6 år vil skje på Hovden helsestasjon. Vekeplanen er ei rettesnor, det må difor påreknas endringar pga. undervisning, møter, kurs og tenestereiser. 
Under finn dykk arbeidsfordeling og ansvarsområder i helsestasjon- og skulehelsetenesta. 

Vekeplan - vår 2019:

helsesøs.jpg

 

For reisevaksinering, flyktninghelsetenesta, gruppetilbod som barselgrupper og kvinnegrupper samt undervisning;  Ta kontakt med ein av oss!