Tenestene våre er for tida tilpassa tilrådingane frå Helsedirektoratet m.o.t .korona.

Prioriteringar for helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom er for tida slik:

  • Følgje opp nyfødte – heimebesøk bør i størst mogleg grad unngåst og erstattast med konsultasjon på helsestasjon
  • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (følg råd om smittehandtering)
  • 6 vekers konsultasjon med lege og helsesjukepleiar
  • Følgje opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.

Kontaktinfo helsesjukepleiarane:

  • Elisabeth Marcussen mobil  91587989
  • Ingrid Bjønnes mobil 94813245