Det nærmar seg ei høgtid!

Høgtider kan være spesielt vanskeleg for nokon.
Har du mista ein du er glad i, siste åra, og saknet blir ekstra stort  høgtida.
Har du det vanskeleg fordi nokon du er glad i drikk for mykje alkohol?
Har du nokon i din nærleik som utøve psykisk – og eller fysisk vold, mot deg eller nokon du er glad i?
Treng du nokon å snakke med?

Det er alltid ein hjelpetelefon/chat-teneste, du kan kontakte.

Våg å be om hjelp!

Oversikt over ulike hjelpetelefoner og chatt tjenester:

Hjelpetelefoner og nettsteder - Rådet for psykisk helse

Mental Helses hjelpetelefon: 115 123 (hele døgnet)
Kirkens SOS: 22 40 44 40 (hele døgnet)
Alarmtelefonenen for barn og unge: 116 111
LEVE landsforening for etterlatte ved selvmord: 22 36 17 00 (hverdager 9-15)
BaRsnakk - Chattetjenesten til barn av rusmisbrukere (mandag til onsdag 17–20)

Eller ta kontakt med:

Gro Berit Straum
Interkommunal koordinator – Psykisk helse og rus
Mobil: 94823138

E-post: gro.berit.straum@e-h.kommune.no