Høyringsfrist

Høyringsfrist er 23. september 2019.

Merknader

Eventuelle merknader sendes Line Håberg Løvdal:
E-post: line.haberg.lovdal@e-h.kommune.no 
eller til postadresse:
Evje og Hornnes kommune v/ Line Håberg Løvdal
Kasernevegen 19
4735 Evje

Merk med «Høyring rusmiddelpolitisk handlingsplan».

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettast til: Interkommunal ruskoordinator Gro Berit Straum, LMT Setesdal:
E-post: gro.berit.straum@e-h.kommune.no