Kommunestyre vedtok den 5.desember 2019 å starte opp arbeidet med kommunal planstrategi.

Innspel til planstrategi kan sendast innan 20.januar 2020 til postmottak@bykle.kommune.no

 

Gjeldande planstrategi og saksutgreiinga ligg her:

Kommunal planstrategi 2016-2019

Vedtak om ny kommunal planstrategi 2019-2023