Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen

Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen

Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. 

  -  JoB Arkitekter AS, på vegne av Hovden AS i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-11, melder om at det skal igangsettes reguleringsarbeid for følgende:

Detaljplan for utvikling av Hovden høyfjellshotell og Hovdestøylen, plan ID 201502.

"Formålet med planen er å legge til rette for videre drift og kapasitetsutvidelse for Hovdestøylen som hotell, samt tilrettelegge for fritidsboliger/leiligheter i høyfjellshotellet.

Planområdet er i kommuneplanen for Bykle  2010-2022, samt kommunedelplan for Hovden 2013-2025 disponert til nærings- og fritidsbebyggelse. Planen vil erstatte plan ID 200606 Hovden Høyfjellshotell og Plan ID 200719 Hovdestøylen som begge har formål Næring/Hotell. Det foregår ikke annet reguleringsarbeid i området."

Dokumenter i saka ser du her i høgre side.

 

 

Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen
Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 19. mars 2015