Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
hovden sentrum

Hovden sentrum – endra køyremønster - små steg for tryggare trafikkbilete

Mange har etterspurt tiltak for å trygge mjuke trafikantar og få meir ordna parkering i Hovden sentrum. Tiltaka kjem stegvis. I første omgang er avkjørsla ved Coop utvida slik at biler kan køyre både ut og inn samtidig. Ved fotgjengarovergangen mot Hovden sport set ein hindring for bilar, slik at den ikkje lenger også blir nytta som ei avkøyrsle for bilar. Kampesteinane langs Skisentervegen, frå brua til krysset med RV 9, blir flutt slik at dei mjuke trafikantane kan ferdast trygt på innsida.  Tiltaka vi gjer no er godkjent som eit prøveprosjekt for eitt år i første omgang. Fleire tiltak er i komminga, med betre skilting til parkering osb.

Publisert | Oppdatert 27. september 2019