Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bandtvang

Bandtvang

Hugs bandtvangen!

Me minner om at bandtvangen gjeld i heile kommunen frå 1. april til 15. oktober. 
Dette inneber at alle hundar skal haldast i band eller vere forsvarleg inngjerda under heile perioden. Bandtvangen gjeld ikkje for enkelte typer jakt- og tenestehundar under aktiv teneste eller trening. 

Årsaka til bandtvangen er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hundar ikkje skremmer opp eller jagar fugl, vilt og beitedyr. Ein ber difor hundeeigarar om å respektere bandtvangen i tidsromet det gjeld.  

Det er også viktig at ein melder i frå til viltnemnda viss ein oppdagar sjuke eller skadde dyr.

Kristian Kvaalen Herregården
Rådgjevar miljø, utmark og landbruk

M: 95793735

kristian.kvaalen.herregarden@bykle.kommune.no 

 

 

Bandtvang
Bandtvang
Publisert | Oppdatert 02. februar 2018