www.bykle.kommune.no

Løypekøyrarane vinter 2017

Løypekøyrarane vinter 2017 Foto: Stine Prøitz Jørgensen

Spleiselag på vinterløyper!

Frivillig løypebidrag sesongen 2018/2019

Vi har sendt ut ei ny oppmoding til våre hytteeigarar, til hyttevela og til fastbuande om støtte i form av eit frivillig løypebidrag.  For sesongen 2018 / 2019 ber vi om kr. 700.-. pr. eining/ hytte / leilegheit / hus.  Vennligst bruk vårt nye kontonummer:  3000 37 70970 eller Vipps til 78203.

Hugs å hente klistermerke på turistkontoret!  

Tusen takk!
Med helsing

Ordførar Jon Rolf Næss
Hovden Løypekøyring Jostein Rysstad 
Destinasjon Hovden

 

 

 

Meir informasjon

application/pdfTabell 1.1 Prioriteringstabell løypekjøring2018.pdf 326 KB
application/pdfKategorisering av skiløyper.pdf 284 KB
application/pdfLøypebidrag 2018_2019.pdf 2.1 MB
Publisert | Oppdatert 12. februar 2019