- Utførande for vedlikehald har registrert dette inn. No skal feilen bli utbetra snarast råd. Så kan det ta nokre dagar før alt er i orden, men me ser til at dette kjem på plass så raskt som me kan, seier fagleiar kommunalteknikk i Bykle kommune, Bjørn Einar Andersen.