Familie- og vaksenbadinga i Bykle.
Badinga er på onsdagar og born under 10 år må vere i følgje med foreldre/føresette
Kl. 16.30 – 18.00 Familiebading
Kl. 18.00 – 19.00 Vaksenbading
Det er ikkje bading i haustferien 4. okt.