Risiokogruppa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  • helsepersonell som har pasientkontakt
  • personar som bur saman med immunsupprimerte
  • svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

 

Pris: personar i risikogruppa: 50kr i eigenandel. ( ingen betaling hvis du har frikort)

         Andre: eigenandel 58 kr + 150 kr for vaksina