Influensavaksine
Pris: 164 for dei utan frikort og 
kr. 110 for dei med frikort. 


•  Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs-risiko skal også få tilbud om vaksinasjon
•  Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
•  Alle fra fylte 65 år
•  Barn og voksne med:
•  Diabetes type 1 og 2
•  Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
•  Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
•  Nedsatt immunforsvar
•  Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
•  Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der     influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
•  Helsepersonell som har pasientkontakt.
•  Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
•  Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

PRIS:  Kr. 164.- for dei utan frikort og kr. 110.- for dei med frikort.  

Åpningstid Bykle legekontor og Hovden Helsehus:

16/10 – 4/12- 2017: 
Hovden Helsehus: onsdag og fredag
Bykle legekontor: mandag, tysdag og torsdag     

4/12 – 22/12-2017: 
Hovden Helsehus: mandag, onsdag og fredag 
Bykle legekontor: tysdag og torsdag 

Tlf.Bykle og Hovden: 37938670 / 37938680 
Legevakt: 116117    |||  Nødnummer : 1 1 3