Influensavaksineringa startar på grendehuset på Hovden 2/11 kl. 14.00. Alle over 65 år, og dei som er i risikogruppa som tok vaksina i 2020 vil få ei sms- innkalling om tidspunkt. Det vil bli fleire dagar med vaksinering. Har du ikkje fått sms, ta kontakt med legekontoret for tinging av vaksine.

Gje beskjed til legekontoret om det ikkje passar eller du ikkje vil ha vaksina eller er sjuk og må utsette tidspunktet.

Målgruppa: FHI - influensavaksine til risikogruppar

Vaksina er gratis for dei som er over 65 år og dei som er i risikogruppa. Dei som ikkje har frikort må betale 50kr, så det er fint om du tar med kontant,  akkurat beløpet.

 

I uke 45 begynner vi med vaksinering av dose 3 av covidvaksina ( Pfizer) på de som er over 65 år. Du vil få en sms. Har du spørsmål angåande dose 3 ta kontakt med legekontoret.