Vi har idag ikkje kjent ukontrollert smitte av Covid-19 i Bykle kommune.

Det er 3 personar som har påvist Covid-19 som oppheld seg i isolasjon i kommunen.

Vi har testa nokre lokale innbyggjarar, og ingen av desse har fått påvist COVID-19.