Legetenesta og legekontoret på Hovden er i desse dagar opptatt med forebyggande tiltak retta mot Cornoasmitte.

Det er difor gjort ei prioritering.  Øyeblikkeleg hjelp vert prioritert, andre oppgåver som ikkje hastar kan bli utsett inntil vidare.

Legebesøk som ikkje hastar vil til dømes utsettast. 

Inngangen til Hovden Helsehus vil vere stengt, besøkande må difor ringe på for å kome i kontakt med tilsette på Hovden Helsehus.

Bykle legekontor vil vere stengt inntil vidare.

Dersom du mistenker å vere smitta skal du ringe legekontoret, ikkje møte opp. Dette er særs viktig å overholde.

Vi ber om at dykk tar hensyn til dette i tida framover og minner på nytt om å forhalde seg tilråing frå Folkehelseinstituttet og lokale myndigheiter.

Bykle og Hovden legekontor ved legetenesta.

11.3.2020