I år med mye lemen og mus i naturen, bør du være ekstra forsiktig med å drikke vatn direkte frå naturen. Smågnagere kan overføre harepest.

Sjå her for mer informasjon