Gründere frå Setesdal er hjartelag velkomne til å bruke tenestene Etablersenteret Vest Agder (EVA-Senteret) tilbyr. Alle tenestene dei tilbyr er gratis. Dei kan bidra med rådgjeving og kurs i ei oppstartsfase. 

Rådgjeving finner sted på Microsoft Teams, ref. https://eva.origin.no/booking, kurs på Microsoft Teams eller andre digitale plattformer, ref. Kurs – EVA (evasenter.no) .
 

Søknad om støtte

Bykle kommune har god ordningar for nyetablerte selskap og kan også i nokre tilfelle bidra med støtte til nye tiltak hos etablerte bedrifter. Det ytes ikkje kontantstøtte. Søknadskjema