Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline21. februar kl. 19:10

Melding frå Politiet angåande skredfare ved Hovdenut

Politiet og personell med skredkompetanse har vurdert skredfaren ved Hovdenuten, og det er pr nå ikke fare for skred som kan nå bebyggelse i området. Det blir foretatt ny vurdering i morgen. 

Politiet anmoder folk om ikke å ferdes i fjellsiden nordøst for Hovednuten og området under. 

Vi minner om at det er stor snøskredfare og ber folk forholde seg til anbefalinger fra NVE (varsom.no) – samt respektere skilter med ferdselsforbud. 

 
Les mer clear

Informasjon til ikkje-sambuande foreldre

Dersom foreldra har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldra rett til den same informasjonen om barnet og har same rett til å delta på foreldremøte.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Barn og familie

  Tenesteomtale

  Dersom foreldra har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldra rett til den same informasjonen om barnet sin skulegang frå skulen si side og har same retten til å delta på foreldremøte.

  Dersom foreldra ikkje har felles foreldreansvar for barnet, har også den av dei biologiske foreldra som ikkje har foreldreansvar, rett til informasjon om barnet sin skulegang, men berre dersom vedkomande spør skulen spesielt. Ein har i utgangspunktet ikkje rett til å delta på foreldremøte, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret, gjev sitt samtykke. Skulen kan likevel avtale eigne møte med den biologiske forelderen, men kan og velje å gje informasjonen skriftleg.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Hjem-skole-samarbeid
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt barnelova § 47 Rett til opplysningar om barnet

  Lover

  Barnelova

  Retningslinjer

  Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Dersom foreldra har felles foreldreansvar og du er den av foreldra som barnet ikkje bur hos, kan du vende deg til skulen og be om å få informasjon direkte. Skolen pliktar da å halde deg jamleg orientert om skulegangen til barnet ditt. Er du biologisk forelder, men utan foreldreansvar, har du rett på informasjon berre i dei tilfella du vender deg direkte til skulen.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om å få informasjon. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Leif Kvinlog
  Tittel:Rådgjevar skule og kultur
  Telefon:37938613
  Mobil:90984833
  Epost:leif.kvinlog@bykle.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-10 12:33