Har du spørsmål om Covid-19? Dersom du ikkje finn svar på Folkehelseinstituttet sine sider; fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er open kvardager kl. 08-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp? Ring fastlegen. Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.