Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Byggsak

Byggsak

Innføring av bygge- og deleforbod i område med eldre disposisjonsplanar i Bykle kommune

Kommunestyret i Bykle vedtok 22.05.2014 samrøystes å leggje ned bygge- og deleforbud for eldre disposisjonsplanar i kommunen. 
 

Vedtaket er gjort med heimel i vedteken kommuneplan, vedteken 28.06.2012, og i samsvar med plan- og bygningslova § 13.
Bygge- og deleforbudet vil tre i kraft frå 28.06.2014 og vil gjelde for 4 år.

Med helsing
Kay C Jørgensen
Rådgjevar areal og plan
Kay.Christian.Jorgensen@bykle.kommune.no

Byggsak
Byggsak

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 25. juli 2014