Alt står bra til både med Johannes, mor Nicole, og dessutan far Jonas og stolt storesyster Kaja!

4. generasjon Hovdenbuar

Johannes får oppveksten sin på Hovden i ein familie som har budd øvst i dalen i tre generasjonar før han. Innbyggjar nr. 1000 i Bykle kommune er soleis 4. generasjon "Hovdenbuar", og finn seg nok godt til rette!