Kokevarselet er no stansa og vatnet kan igjen drikkast.

KOKEVARSEL DRIKKEVATN

Gjeld abonnentar i dette området:

Hegni-Hovdestøylen-Monter-Malmvegen-Austmannlii.

I samband med ledningsbrot i Stussli på Hovden idag, sender me ut rutinemessig kokevarsel til abonnentar nærast ledningsbrotet. Dette fører til at du må koke vatn som skal drikkast, fram til analyseresultat frå bakterieprøver er oss i hende om ca. 48 timar. Du kan altså bruke vatnet til andre føremål, men du vil få ny melding om når vannet kan drikkast att.