www.bykle.kommune.no

Planar under arbeid 

Kommuneplan for Bykle 2016 - 2026 Samfunnsdelen

Kommuneplan for Bykle 2016-2026

Kommuneplan for Bykle 2016 - 2026 SAMFUNNSDELEN

Planen vart endeleg vedteke av kommunestyret i møte onsdag 27. september 2017 

Vi takker alle som har vore med gjennom folkemøte, gjestebod og på andre måtar!

Bykle kommune - rådmannen 

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
postmottak@bykle.kommune.no
T: 37938500 

Meir informasjon

application/pdfKommuneplan for Bykle 2016 2026 Samfunnsdelen[1].pdf 2.7 MB
Publisert | Oppdatert 13. november 2017