Godkjente listeframlegg til kommunestyrevalet i Bykle kommune 2019. 
Listeforslag for Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Høgre, Venstre og Krf godkjent i valstyret 27.05.2019 finn du her.

Listeforslaga vil også bli lagt ut i papirform på rådhuset, Hovden grendehus og Bykle folkebibliotek..

 

Tidlegrøysting frå 1.7.19

Informasjon om tidlegrøysting finn du her