Til politiske parti og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Listeforslaget må ha kome fram til kommunen innan  kl. 12  (dagtid) den 1. april 2019.

Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For ytterligere opplysninger, sjå  www.valg.no eller  kontakt valgstyret sitt sekretariat på tlf 37938500.

 

Jon Rolf Næss

Leiar i valstyret                                                                  

 

Print