Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Reinevotni

Reinevotni

Konsesjonskraft IKS - Ei orientering om status og framdrift

Alle noverande deltakarar i Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder har gjennom kommunestyre- og fylkestingsvedtak sagt eit tydeleg ja til å samarbeide med konsesjonskraftkommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Desse kommunane har saman med Vest-Agder fylkeskommune sagt eit like tydeleg ja til denne invitasjonen til samarbeid gjennom Konsesjonskraft IKS.

No vert representantar for 20 kommunar og 2 fylkeskommunar på Agder innkalla til representantskapsmøte på fylkeshuset i Arendal den 15/8 2014 for å gjennomføre val av representantar frå Vest-Agder inn i eksisterande styre for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS som altså same dagen skiftar namn til Konsesjonskraft IKS.

Sjå heile orienteringa og invitasjonen her.

Sentralbord 379 37500
Direkte 379 37523
Mobil 916 62401
Epost: arne.tronsen@kaaiks.no
Heimeside: www.kaaiks.no 

 

Konsesjonskraftfondet Logo
Publisert