Sentralbord og informasjonen:

Måndag - fredag: 09:00 - 14:00
Telefon: 37 93 85 00
Epost: postmottak@bykle.kommune.no
Faktura: fakturamottak@bykle.kommune.no
Sikker innsending av epost

Postadresse / besøksadresse:

Sarvsvegen 14, 4754 Bykle / ope utan avtale; måndag - fredag: 09:00 - 14:00

GataMi - rapportering av feil på infrastruktur

Kontaktinformasjon til leiarar og tenestar:

Tittel Namn Mobil
Ordførar Jan Dagfinn Dalen  
Varaordførar Tone Lise Avdal 98676933
Kommunedirektør Karina Sloth 48008006
     
Kommunedirektøren sin stab    
Økonomisjef Ann Ebeltoft 99163295
Kst Personalsjef   Helene Nilsen 48890050
Plansjef Signe Sollien Haugå 48237300
Næringssjef Ina Kjøstvedt 95275070
Kommunikasjonsrådgjevar Ole Birger Lien 90893458
Skulefagleg rådgjevar Kjetil Vik 97700567
     
Kultur og fritid    
Tenesteleiar kultur Helga Jacobsen 45273218
Biblioteksjef    
     
Teknisk drift- og eigedom    
Tenesteleiar Eirik Birkeland 41687873
Fagleiar, VVA Bjørn Einar Andersen 94505149
Fagleiar eigedom  Tom Olav Trydal 48154606
Vakttelefon VA Heile døgnet 91331510
     
Pleie- og hjelpetenesta    
Tenesteleiar Ragnhild Å Hoslemo 47354904
Vaktrom   91004945
Heimesjukepleie   95235026
     
Helsetenesta i Bykle og Valle    
Tenesteleiar Heinz Thomas Diehl 41449988
Kommuneoverlege Kjetil Juva 97574410
Helsesjukepleiar Ingrid Bjønnes 94813245
Fysioterapeut Kenneth Fyhn 95306880
Jordmor Grethe Mosdøl Nomeland 48219196
     
Bykle barnehage    
Tenesteleiar Caroline Rysstad 93421494
Bjørnehiet - pedagogisk leiar Jorun Grøgård 90405991
Ulvetuva - pedagogisk leiar Ingrid S. Kostveit 97621785
     
Fjellgardane barnehage    
Tenesteleiar Caroline Rysstad 93421494
Jasehola - pedagogisk leiar Signe Lillemo Mundal 94511235
Maurtuva - pedagogisk leiar Mette Larsen 94511233
Revehiet - pedagogisk leiar Per Øyvind Asbjørnsen 94511234
     
Bykle barne- og ungdomsskule    
Tenesteleiar Lars Erik Domaas 95775888 
Konsulent Liv Hoslemo 48037890
Sosialpedagogisk rådgjevar Martin Dahle 41603113
SFO - Bykle   48075335
Inspektør Sigrun Skare 98400312
     
Fjellgardane skule    
Tenesteleiar Gisle Bonna Espedalen 91802014
Konsulent Hildegunn Mosdøl 47709247
SFO - Hovden    90255864