Det er oppretta koronatelefon for Bykle kommune og Valle kommune. Telefonen er bemanna av helsepersonell som har sett seg grundig inn i tilhøve kring koronaviruset, og kan hjelpe deg med å finne svar på spørsmål. Aktuell og oppdatert informasjon om koronavirus finn du på Folkehelseinstituttet si nettside . Alle blir oppmoda til å sjå om dei finn svar på desse nettsidene før dei ringer. Helsepersonell vil rettleie deg, vurdere situasjonen og ved behov hjelpe deg vidare med testing og behandling.

Opningstider koronatelefon mobil  948 89 445: man – fre kl. 09-12 og 13-15:30