Bykle kommune har fått kr 426 000 i tredje runde med koronamidlar i 2021.

Beløpet skal fordelast til verksemder med følgjande næringskodar:

 • 55 (overnatting)
 • 56 (servering)
 • 93 (sports og fritidsaktivitetar unntatt 93.120 idrettslag og klubber)
 • 79 (reisebyrå og reisearrangørar)
 • 47 (detaljhandel, unntatt med motorvogner og unntatt næringskode 47.1 butikkhandel med bredt vareutval)

 

Søknadsfrist på denne ordninga er 29.8.21

Søknad sendast inn via regionalforvaltning.no her

 

Søknaden må innehalde:

 • I kva slags grad verksemda har vært råka av lokale og nasjonale smittevernstiltak.
 • Kva slags økte kostnader og tapte inntekter dette har medført.
 • Komplett rekneskap for 2019 og 2020 (Foreløpig rekneskap om ikkje årsregnskap er avlagt) og evt. perioderegnskap for 2021.
 • Gi også anna informasjon om det er relevant, for eksempel endring i rekneskapsprinsippa.
 • Om verksemda har søkt på andre kompensasjonsordningar, og om disse er innvilga eller ikkje innvilga.
 • Om verksemda har mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.
 • Ønska kontonummer for evt. utbetaling.

 

Behandling av søknader:

Søknadane vert behandla fortløpande og forslag til fordeling vert handsama i Formannskapet. Utbetaling skjer etter vedtak.

For spørsmål om ordninga kan næringsrådgjevar Trine Tharaldsen kontaktast på telefon: 980 52 190 eller via e-post: trine.tharaldsen@bykle.kommune.no