Ungdomsklubben, laurdagsopent grendehus og bygdekino er avlyst til og med 18. januar.

Meiropent bibliotek i Bykle:
For dei som har avtale vil det vere mogleg å bruke meiropent bibliotek, maks 5 personar inne om gongen.

Take away-bibliotek:

Bykle
Kontakt Bykle samfunnshus måndag, onsdag og torsdag 8-15 om du vil bestille noko. Ring Bykle samfunnshus/bibliotek på   476 85 262 eller send e-post biblioteket@bykle.kommune.no

Hovden
Kontakt grendehuset måndag til fredag 8-15 på tel. 902 16 856 eller grendehuset@bykle.kommune.no

Trening:
Det er ikkje tillate å bruke treningsrom eller gymsal i perioden.

Kulturskulen:
Vanleg Individuelle undervisningstimer i kulturskolen frå og med 4. januar. All gruppeundervisning foregår digitalt, eller vert avlyst.