Kulturminnefondet held kontoret stengt for besøkande om dagen, men vi sit klare til å ta imot søknader og vi har god kapasitet! 

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:  

  • hus og bygningar 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap 

– Kulturminnefondet er eit lågterskeltilbod, og det er enkelt å koma i kontakt med oss, fortel direktør Simen Bjørgen.  

– Ta ein telefon, send dine spørsmål på ein e-post eller send inn din søknad i dag via vårt elektroniske søknadssenter.  

Oversikt rådgjevarar 

  • Agder og alle fartøy: Inger Anne Mosleth  

Kontaktinfo med e-post og telefonnummer finn du på våre nettsider. 

Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet sit også klar til å hjelpe deg med svar på spørsmål. Kontakt ham på e-post: einar.engen@kulturminnefondet.no tlf: 907 63 390 

Vårt søknadssenter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad