Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturskule

Musikk- og kulturskule er eit tilbod til skuleelevar. Kommunen driv og eig skulen.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Kultur og fritid

  Tenesteomtale

  Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

   

   

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

  Kulturskulen kan og ha tilbod til elevar i førskulealder i samarbeid med barnehagane. 

  Vaksne kan få plass om det er ledig.

  Kriterium/vilkår

  Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

  Du må vere interessert.

  Skulen krev ingen forkunnskap for opptak i kulturskulen. 

  Kulturskulen skal medverke til at alle born og unge får dei beste moglegheiter til å utvikle sine musiske og kreative evner og anlegg. For at me skal kunne oppfylle dette treng me alle relevante opplysningar i søknaden til kulturskulen, og eit konstruktivt samarbeid med heimen.

   

   

  Pris for tenesta

   

   

   

   

  Kommunale avgifter priser og tilskott 2018

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Norsk kulturskoleråd

  Samarbeidspartnarar

  Alle musikklærararar

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

  Lover

  Opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknad Kulturskule

  Søknadsfrist

  31. mai. 

   

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Helga Jacobsen
  Tittel:Fagleiar kulturformidling
  Telefon:37938577
  Mobil:45273218
  Epost:helga.jacobsen@bykle.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-10 12:33
  Gyldig fra
  2013-12-05