Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline23. januar kl. 14:46

Har du vore i ein av dei kommunane som er ramma av dei strenge nasjonale tiltaka?

Les mer clear
error_outline17. desember kl. 12:31

Informasjon, råd og reglar for Koronapandemien (Covid-19)

Les mer clear

Kulturskule

Musikk- og kulturskule er eit tilbod til skuleelevar. Kommunen driv og eig skulen.

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

 

 

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Kulturskulen kan og ha tilbod til elevar i førskulealder i samarbeid med barnehagane. 

Vaksne kan få plass om det er ledig.

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Du må vere interessert.

Skulen krev ingen forkunnskap for opptak i kulturskulen. 

Kulturskulen skal medverke til at alle born og unge får dei beste moglegheiter til å utvikle sine musiske og kreative evner og anlegg. For at me skal kunne oppfylle dette treng me alle relevante opplysningar i søknaden til kulturskulen, og eit konstruktivt samarbeid med heimen.

 

 

Pris for tenesta

 

 

 

 

Kommunale avgifter priser og tilskott 2018

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd

Samarbeidspartnarar

Alle musikklærararar

aaa
Lover og forskrifter

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Opplæringslova

___
Skjema

Skjema

Søknad Kulturskule

Søknadsfrist

31. mai. 

 

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Helga Jacobsen
Tittel:Fagleiar kulturformidling
Telefon:37938577
Mobil:45273218
Epost:helga.jacobsen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33
Gyldig fra
2013-12-05