Kandidatkåring og endeleg valresultat vert ikkje klart før etter møte i valstyret TYSDAG 10. SEPTEMEBER KL. 17.00. Dette avdi frist for mottak av seint innkomne førehandsrøyster frå andre kommunar ikkje er før tysdag 10. september kl. 18.00 og valoppgjer ikkje kan skje før fristen er ute.